Obrazac za prijavu reklamacije

  • *Napomena: Na fotografiji se mora jasno videti razlog reklamacije.
  • Vraćamo vam novac samo za vraćene proizvode. Za vraćeni proizvod se smatra proizvod koji je prijavljen i reklamiran u skladu sa Opštim uslovima kupovine prema odredbama iz tačke 7. Reklamacija i vraćanje robe.